Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.2 Deelnemen aan IKC-vorming in initiatieffase IKC Groenhouten

2.2 Deelnemen aan IKC-vorming in initiatieffase IKC Groenhouten
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Ten behoeve van IKC Groenhouten is met de primaire partners (Voila, Humanitas, Scholen in de Kunst) gestart met het toewerken naar een gezamenlijke inhoudelijke en financiële businesscase.