Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.2 Gebruik cultuurhistorische waardenkaart bij planvorming.

2.2 Gebruik cultuurhistorische waardenkaart bij planvorming.
Portefeuillehouder
Wim Vos

De cultuurhistorische waarden zijn letterlijk in kaart gebracht. Deze kaart wordt onderlegger bij nieuwe bestemmingsplannen en bij het vast te stellen paraplubestemmingsplan ‘cultuurhistorie’.