Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.2 Invoeren Digitaal opkoop register (DOR)

2.2 Invoeren Digitaal opkoop register (DOR)
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

In de veiligheidsweek van 2016 hebben we opkopers, die in aanmerking komen om deel te nemen aan het DOR, uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hoewel de uitnodiging met veel enthousiasme werd ontvangen, bleken opkopers niet gemotiveerd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
Tot op heden is er dan ook onvoldoende animo bij de Leusdense opkopers om deel te nemen aan het DOR. Aangezien hier geen (wettelijke) verplichting geldt, beraden wij ons nog op mogelijkheden om opkopers toch te bewegen zich bij het DOR aan te sluiten.