Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.2 Ondersteunen van mantelzorgers door het realiseren van laagdrempelige dienstverlening gericht op de ondersteuningsbehoefte

2.2 Ondersteunen van mantelzorgers door het realiseren van laagdrempelige dienstverlening gericht op de ondersteuningsbehoefte
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Bij iedere hulpvraag zijn de consulenten van Larikslaan2 het gesprek aangegaan over mantelzorg. De rol van een mantelzorger bij het verlenen van zorg kreeg daarbij aandacht. Ook was er, om overbelasting te voorkomen, aandacht voor mogelijkheden van respijtzorg. Dagbesteding betekent ondersteuning en respijt voor de mantelzorger. De consulenten werkten nauw samen met samenwerkingspartners in de eerste lijn.

De gemeente en Larikslaan2 zetten in 2017 op uitbreiding van het bereik van mantelzorgers. Door verstrekking van het mantelzorgcompliment bij te houden is een beeld gevormd over welke inwoners mantelzorg verlenen, ook als het daarbij ging om mantelzorg aan iemand die thuis woont en onder de Wlz valt. Inmiddels zijn circa 500 mantelzorgers in beeld, die via een nieuwsbrief worden geïnformeerd. Daarnaast heeft Larikslaan2 informatiebijeenkomsten georganiseerd en heeft Larikslaan2 mee gedaan aan de Dag van de Mantelzorg.

Er is een onderzoek voorbereid naar mantelzorg in Leusden dat begin 2018 wordt uitgevoerd. Dit onderzoek beoogt samen met mantelzorgers na te gaan of het huidige ondersteuningspakket voor mantelzorgers aansluit bij hun vraag.