Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies

2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Bij de organisatieontwikkeling is gekozen voor een flexibele schil en een kleine vaste formatie. Er wordt veel specialistische functies voor langere tijd ingehuurd door Leusden. Binnen de samenwerking bedrijfsvoering BLNP hebben kansen zich voorgedaan. Bijvoorbeeld: gezamenlijk is een bovengemeentelijke CISO (Chief Information Security Officer) benoemd. Doordat de economie aantrekt is behoorlijk krapte ontstaan bij vakspecialistische functies voor bijna alle gemeenten. Door werkdruk blijkt samenwerking op sommige specialistische functies lastig.