Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.3 Herinrichten Hamersveldseweg-zuid in combinatie met de aanleg van een vrij liggend fietspad langs dit weggedeelte

2.3 Herinrichten Hamersveldseweg-zuid in combinatie met de aanleg van een vrij liggend fietspad langs dit weggedeelte
Portefeuillehouder
Wim Vos

De besluitvorming over dit onderwerp is in januari 2018 afgerond. Er is voor gekozen om langs de westzijde van de Hamersveldseweg (tussen Leusbroekerweg en de voormalige spoorwegovergang) een vrijliggend fietspad aan te leggen. Op het gedeelte direct ten noorden hiervan (tussen spoorwegovergang en Grasdrogerijweg) is gekozen voor de aanleg van rode fietsstroken.