Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.3 Monitoren effecten woonruimteverdeling en urgentie woningzoekenden

2.3 Monitoren effecten woonruimteverdeling en urgentie woningzoekenden
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De corporaties in de regio Eemvallei zijn de initiatiefnemer voor Woningnet Eemvallei. Zoals afgesproken bij de start van Woningnet hebben zij de werking van dit regionale woonruimteverdeelsysteem geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn gedeeld met de raad.
In de prestatieafspraken 2018 is neergelegd dat in 2018 wordt onderzocht met welke wijze van aanbieden van woningen woningzoekenden het best worden geholpen aan een woning.