Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.3 Realiseren van aanbod van vrijwilligers dat aansluit bij de vraag van de samenleving

2.3 Realiseren van aanbod van vrijwilligers dat aansluit bij de vraag van de samenleving
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Vrijwilligers(organisaties) zijn vraaggericht ondersteund, o.a. op het gebied van werving, deskundigheids-bevordering en het regelen van de vrijwilligersverzekering. Het coördinatiepunt Huiskamer van Leusden is van start gegaan, een schakelpunt waar de vragen van individuele burgers en professionele hulpverleners samenkomen als ook het aanbod van vrijwilligersorganisaties en fondsen in Leusden.