Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.3 Vaststellen parapluplan.

2.3 Vaststellen parapluplan.
Portefeuillehouder
Wim Vos

Het parapluplan ‘cultuurhistorie’ is in voorbereiding. In dit plan worden alle cultuurhistorische waarden van Leusden beter planologisch beschermd.