Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

2.4 Verdichten en vergroten van netwerkstructuren

2.4 Verdichten en vergroten van netwerkstructuren
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We ondersteunen – met de samenlevingsontwikkelaar - initiatieven zoals de Huiskamer van Leusden om inwoners (en professionals) én vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Inlooppunten en ontmoetingsplaatsen zoals De Smederij vervullen hierin een rol.
Met de installatie van de Participatieraad willen we de verbinding met inwoners versterken en hen betrekken bij beleidsvorming.