Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.1 Actualiseren toetsingskader externe veiligheid en ontwikkelen beleidsvisie op externe veiligheid

3.1 Actualiseren toetsingskader externe veiligheid en ontwikkelen beleidsvisie op externe veiligheid
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Om te komen tot een eenduidigere advisering op het gebied van externe veiligheid zijn we gestart met actualisatie van het toetsingskader externe veiligheid. Dit is nog niet afgerond als gevolg van beperkte bezetting op dit thema. Advisering op het gebied van externe veiligheid is geborgd.