Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.1 Onderzoeken wat de wenselijkheden en mogelijkheden zijn van het onderbrengen van accommodatiebeheer bij een externe partij (vastgoedbedrijf)

3.1 Onderzoeken wat de wenselijkheden en mogelijkheden zijn van het onderbrengen van accommodatiebeheer bij een externe partij (vastgoedbedrijf)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

We hebben samen met de schoolbesturen in Leusden en Achterveld de mogelijkheden voor een gezamenlijk extern vastgoedbedrijf onderzocht. In het najaar van 2016 zijn de schoolbesturen tot de conclusie gekomen te ver vooruit te lopen op landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het introduceren van vastgoedorganisaties bij onderwijs-accommodaties.
De schoolbesturen, die vanaf 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de schoolgebouwen, hebben zich unaniem uitgesproken voor handhaving van het huidig stelsel. Hierdoor resteert onvoldoende bouwvolume voor de gemeente voor een rendabel extern vastgoedbedrijf.
De gemeente blijft daarmee verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en leegstand van schoolgebouwen.