Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.1 Ontwikkelen werkwijze voor vergroten van zicht- en herkenbaarheid cultuurhistorisch erfgoed.

3.1 Ontwikkelen werkwijze voor vergroten van zicht- en herkenbaarheid cultuurhistorisch erfgoed.
Portefeuillehouder
Wim Vos

In de omgevingsvisies zijn suggesties en denkwijzen opgenomen met betrekking tot het kunnen uitdragen van het gebouwd en ongebouwd cultureel erfgoed.