Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.1 Samen met de Achterveldse samenleving een zo breed mogelijk gedragen 'verkeersplan Achterveld' voorbereiden

3.1 Samen met de Achterveldse samenleving een zo breed mogelijk gedragen 'verkeersplan Achterveld' voorbereiden
Portefeuillehouder
Wim Vos

Medio 2017 heeft een breed samengestelde Denktank een herinrichtingsplan gepresenteerd. Tijdens de Uitwisseling van 31 augustus heeft de Denktank dit plan gepresenteerd. Nadien is discussie ontstaan over de materiaalkeuze voor de verharding van de rijbaan. Hierdoor heeft het planproces enige vertraging opgelopen..