Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.1 Stimuleren van een samenleving met een sterk signalering vermogen en intensieve samenwerking tussen organisaties (sluit aan bij Cup 8.5)

3.1 Stimuleren van een samenleving met een sterk signalering vermogen en intensieve samenwerking tussen organisaties (sluit aan bij Cup 8.5)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De samenwerking tussen organisaties en initiatieven is versterkt: nieuwe verbindingen zijn tot stand gekomen, zoals tussen onderwijs en zorg- en kinderopvangorganisaties in het gezamenlijke overleg LEA.
Onderwijs, huisartsen, GGD en Larikslaan2 zoeken naar betere verbinding en vinden elkaar in het ondersteuningsteam en de pilot J-GGZ.
Larikslaan2 en het onderwijs vinden elkaar in de Taalschool. Bibliotheek en het onderwijs vinden elkaar in het Taalhuis en taalcafé.
Andere verbindingen zijn versterkt, zoals binnen LeusdenFit, een samenwerkingsverband tussen vele organisaties: van kinderopvang, GGD, huisartsen tot SESA, Humanitas en meer.
In het Maatschappelijke Onrustteam (MOT) en Bestuurlijk Onrustteam (BOT) vinden zorg, wonen en handhaving elkaar in de persoonsgerichte aanpak.
Van Onderop en Larikslaan2 hebben gezamenlijk activiteiten georganiseerd in de Week tegen eenzaamheid.