Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.1 Uitvoeren Woonvisie/Woonagenda

3.1 Uitvoeren Woonvisie/Woonagenda
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Aan initiatiefnemers voor nieuwe bouwprojecten (zoals bijvoorbeeld Maanwijk en Lisidunahof) zijn kaders meegegeven waarbinnen de gemeente meewerkt aan deze plannen. In deze kaders zijn de eisen en wensen uit de Woonvisie opgenomen.