Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.1 Voltooiing bouw door bouwer, toetsing eindafrekening en voltooiing infra

3.1 Voltooiing bouw door bouwer, toetsing eindafrekening en voltooiing infra
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

MFC Atlas is eind 2016 opgeleverd en begin 2017 in gebruik genomen. Er is onderzoek gedaan naar de warmte op het plein. Hiervoor worden in het voorjaar van 2018 aanvullende groenvoorzieningen getroffen.