Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.2 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom (2)

3.2 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom (2)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Stichting ”de Boom” heeft met Heijmans/Osinga overeenstemming over de ruil van gronden in de Langesteeg tegen gronden ten zuiden van de Tabaksteeg. De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen die ten grondslag liggen aan de ruil, waaronder de aanleg van natuur.