Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.2 Realiseren dat individuele (hulp)vragen worden ondervangen door laagdrempelige algemene voorzieningen

3.2 Realiseren dat individuele (hulp)vragen worden ondervangen door laagdrempelige algemene voorzieningen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Verschillende laagdrempelige voorzieningen zijn tot stand gekomen, waarmee individuele (hulp)vragen ondervangen kunnen worden. Zo is de Smederij is geopend voor dagactiviteiten en voorziet het Taalhuis in activiteiten voor laaggeletterden.
Een ander voorbeeld is de training KIES voor kinderen van ouders in scheiding, die is geïmplementeerd, net als de opgezette sociale vaardigheidstraining ‘Hier ben ik!’.
Er waren meerdere (informatie-) bijeenkomsten in Fort33 en Larikslaan2 voor verschillende doelgroepen (o.m. ouders van pubers en pleegouders en gezinshuisouders).
De bekendheid van het Sociaal Plein – Leusden stijgt. Op het portaal kunnen activiteiten worden aangemeld waardoor de site aan bekendheid wint. Fonds Samenlevingsinitiatieven en Huis van Leusden hebben via een eigen url een pagina op het Sociaal Plein. Ook Buurkracht en Alandsbeek overwegen een eigen pagina.