Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.2 Zorgen voor voorlichting voor ouderen en op scholen om de zelfredzaamheid te vergroten

3.2 Zorgen voor voorlichting voor ouderen en op scholen om de zelfredzaamheid te vergroten
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Om het risicobewustzijn te vergroten verzorgt VRU lessen brandveiligheid op scholen. Afgelopen schooljaar zijn deze lessen op 9 scholen in Leusden gegeven. Dit schooljaar (2017-2018) volgen de andere scholen.
Daarnaast hebben gemeente en VRU gezamenlijk zorginstellingen bezocht. Resultaat is dat Stichting Abrona (met 3 locaties in Leusden) is gestart met de uitrol van de toolbox ‘brandveiligheid in de zorg’.
VRU, gemeente en LL2 werken samen om risicobewustzijn te vergroten bij ouderen/minder zelfredzamen. Er zijn via LL2 43 huisbezoeken bij ouderen afgelegd waarbij informatie is gegeven over brandveiligheid, en in het kader van integraliteit ook over inbraakpreventie en babbeltrucs.