Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.3 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie

3.3 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Lokale kernfunctionarissen in de crisisorganisatie van Leusden zijn afgelopen jaar getraind door de VRU.
Daarnaast zijn gemeentelijke trainingen georganiseerd voor:
- Gemeentelijk Beleidsteam
- Strategisch Adviseurs
- Notulisten