Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.4 Aanpakken van eenzaamheid, verslavingsproblematiek onder jongeren, obesitas en schuldenproblematiek (sluit aan bij CUP 8.6)

3.4 Aanpakken van eenzaamheid, verslavingsproblematiek onder jongeren, obesitas en schuldenproblematiek (sluit aan bij CUP 8.6)
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De lokale plannen gericht op preventie/vroegsignalering van eenzaamheid, alcohol en drugs onder jongeren en het leefstijlprogramma LeusdenFit uitgevoerd.
Activiteiten richtten zich op bewustwording, preventie, vroegsignalering zoals de ontwikkeling van de signaleringskaart eenzaamheid, de realisering van de koffietabel bij de Jumbo, ouderavond over hoe omgaan met pubers. Andere activiteiten hebben bijgedragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Leusden, zoals IkPas, de Gezonde avondvierdaagse, ouder/kindsporten, wandelchallenge, etc.
De werkwijze van de pilot van WSL, Stadsring51, Larikslaan2 is gericht op vroegtijdige signalering van huurachterstanden en voorkoming van huisuitzettingen wordt structureel doorgezet en leidt tot een daling in huurachterstanden.