Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

3.5 Realiseren van doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen en jeugdigen

3.5 Realiseren van doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen en jeugdigen
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Er is een nieuwe overlegstructuur opgezet waarin onderwijs, kinderopvang, GGD, Fort33 en Larikslaan2 samenkomen, de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Dit in aansluiting op het reeds bestaande lokale Op Overeenstemming gericht Overleg (OOGO). In het LEA werken organisaties samen aan visieontwikkeling en uitwerking met betrekking tot goed onderwijs, doorgaande ontwikkelingslijn en samenwerking tussen onderwijs, opvang en jeugd in Leusden. De LEA- partners zijn in 2017 drie maal bijeen gekomen om actuele onderwerpen te bespreken, informatie met elkaar te delen, en afspraken te maken over de doorgaande lijn voor de jeugd in Leusden. Het primaire proces van de IKC’s wordt gezamenlijk ingericht door kinderopvang en onderwijs.