Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

4.1 Het voorbereiden van de aanpassing van het rioolstelsel in Achterveld om in 2018 1,5 kilometer regenwaterriool aan te kunnen leggen

4.1 Het voorbereiden van de aanpassing van het rioolstelsel in Achterveld om in 2018 1,5 kilometer regenwaterriool aan te kunnen leggen
Portefeuillehouder
Wim Vos

In 2017 is een modellering van het Achterveldse rioolstelsel uitgevoerd. Er zijn aan de hand van diverse klimaatscenario’s reconstructie-maatregelen getoetst op effect en doelmatigheid. De modelleringen van 2017 hebben geleid tot een eerste ontwerp.