Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

4.1 Verder doorvoeren van de kostendekkende huur systematiek in het kader van de wet Markt en Overheid

4.1 Verder doorvoeren van de kostendekkende huur systematiek in het kader van de wet Markt en Overheid
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Alle nieuwe huurovereenkomsten voor maatschappelijke organisaties zijn tot stand gekomen op basis van een kostprijs dekkende huurberekening.
Zodra in 2018 nieuwe meerjarige onderhoudscontracten zijn afgesloten (zie 1.1) en er inzicht is in de onderhoudskosten over een langere termijn gaan we de huurbedragen voor voornamelijk de sociaal-culturele gemeentelijke accommodaties aanpassen aan een actuele kostprijs dekkende huurberekening en corrigeren we deze aanpassing in de subsidieverstrekking aan de betreffende huurders.