Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

4.2 Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan (2)

4.2 Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan (2)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het LOP heeft als doel het stimuleren van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling in het buitengebied door particulieren, instanties en de gemeente. Het eerdere uitvoeringsprogramma is in samenspraak met belanghebbende particulieren en instanties geëvalueerd en het nieuwe programma is eveneens in samenspraak met hen tot stand gekomen.