Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

4.2 Realiseren van een financieel vangnet voor minima met speciale aandacht voor chronisch zieken, gehandicapten en schoolgaande kinderen

4.2 Realiseren van een financieel vangnet voor minima met speciale aandacht voor chronisch zieken, gehandicapten en schoolgaande kinderen
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Binnen de Huiskamer van Leusden zijn – naast vrijwilligersorganisaties – ook diverse lokale en particuliere fondsen samengebracht.
Daarnaast is gestart aan het werken aan betere bekendheid van financiële ondersteuningsmogelijkheden voor minima en het tot stand brengen van samenwerking tussen betrokkenen rondom het thema armoede.
De Meerkostenregeling is aangepast en voorziet in een hogere financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken.