Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

4.3 Medewerking verlenen aan initiatieven die bijdragen aan toekomst van een vitale Hamershof

4.3 Medewerking verlenen aan initiatieven die bijdragen aan toekomst van een vitale Hamershof
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Naast de bij 4 genoemde plannen is de nieuwbouw van: Bras 73 / Greefhorst en de verbouwing van de Rabobank gerealiseerd. Er is een aantal projecten in aanbouw en voorbereiding zoals: het Huis van Leusden, de renovatie van De Korf, de verplaatsing van de bibliotheek en Sport 2000 en de herontwikkeling van de locaties “SBBO”, “Van den Berg” en “Sport 2000”,
De aanstelling van een centrummanager door de winkeliersvereniging wordt ondersteund.