Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

4.4 Onderzoeken mogelijkheid van Bedrijven Investerings Zone

4.4 Onderzoeken mogelijkheid van Bedrijven Investerings Zone
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Met de betrokken partijen in de Hamershof is de mogelijkheid van een BIZ verkend. Omdat ondernemers en vastgoedeigenaren op dit moment een BIZ niet wenselijk vinden wordt hier vooralsnog van af gezien.