Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

5.1 Toewerken naar een leegstandspercentage van maximaal 5 a 10%

5.1 Toewerken naar een leegstandspercentage van maximaal 5 a 10%
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Door het aanbieden van leegstaande gemeentelijke accommodaties als broedplaats met huurcontracten van 1 a 2 jaar en de afstoting van de voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg 105 blijf het leegstandspercentage beperkt en hanteerbaar.
Door samenwerking met de verschillende schoolbesturen is daarnaast gezocht naar tijdelijke huisvesting voor maatschappelijke organisaties in bestaande schoolgebouwen.