Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

5.5 Verantwoordelijkheid van het beheer over de recreatieve routes en gebied (herzien)

5.5 Verantwoordelijkheid van het beheer over de recreatieve routes en gebied (herzien)
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Provinciebreed is er een routebureau opgericht, waar Leusden zich via het ‘Nationaal Park De Heuvelrug’ bij aangesloten heeft. Via het Nationaal Park De Heuvelrug zijn er ook afspraken gemaakt over het onderhoud van de routes en de paden.