Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Ruimte

Inhoud

Belangrijste mutaties uitvoering begroting 2018 - 2022

 

Het resultaat binnen het Domein Ruimte laat een structurele toename in de kosten zien. Dit wordt veroorzaakt door de voortzetting van de gemeentelijke samenwerking gegevensbeheer BGT € 50.000 (zie toelichting hieronder) en kosten op het gebied van geo-informatie voor € 12.000.

1. Voortzetting gemeentelijke samenwerking BGT tot en met 2020
In maart 2014 is besloten om in een projectmatige samenwerking met de gemeenten Barneveld, Woudenberg en Scherpenzeel de wettelijke basisregistratie grootschalige Topografie (BGT) uit te voeren. De positieve ervaring met de samenwerking geeft aanleiding de samenwerking met een periode van twee jaar (tot en met 2020) te verlengen. Dit maakt het mogelijk ook een aantal wettelijke aanscherpingen en lokale ambities op een goede manier te realiseren. Om de voor de komende jaren voorziene uitgaven te kunnen doen is een aanvullend bedrag van € 50.000 per jaar nodig (Collegebesluit L170957, april 2018). Het aanvullend benodigde begrotingsbeslag is aangekondigd in de Meerjarig Financiële Verkenning.

Tabel mutaties uitvoering begroting 2018-2022
Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar de tabel “Mutaties uitvoering begroting 2018-2022”.

De technische wijzigingen zijn over de taakvelden binnen de diverse domeinen onderverdeeld, het resultaat is budgetneutraal.