Najaarsnota 2018

In de Najaarsnota geeft het college de financiële stand van zaken in de uitvoering van de begroting 2018 en tevens een prognose voor de meerjarenraming 2019-2022