Najaarsnota 2019

In de Najaarsnota geeft het college de financiële stand van zaken in de uitvoering van de begroting 2019 en tevens een prognose voor de meerjarenraming 2020-2023