Najaarsnota 2020

In de Najaarsnota geeft het college de financiële stand van zaken in de uitvoering van de begroting 2020 en tevens een prognose voor de meerjarenraming 2021-2024
Publicatiedatum: 24-11-2020

Inhoud