Voorjaarsnota 2017

In de Voorjaarsnota geeft het college de financiële stand van zaken in de uitvoering van de begroting 2017 en tevens een prognose voor de meerjarenraming 2018-2021