Meer
Publicatiedatum: 22-06-2020

Inhoud

Domein Bestuur

Inhoud

Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2017 -2021

grafiek domein 1

Het resultaat binnen het Domein Bestuur laat een structurele toename in de kosten zien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dekking komt uit algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (stelpost loon- en
prijsstijgingen).

Voor alle mutatie uitvoering begroting 2017 - 2021 verwijzen wij naar het overzicht onder 'Meer'.