Voorjaarsnota 2020

In de Voorjaarsnota geeft het college de financiële stand van zaken in de uitvoering van de begroting 2020 en tevens een prognose voor de meerjarenraming 2021-2024