Voorjaarsnota 2021

In de Voorjaarsnota geeft het college de financiële stand van zaken in de uitvoering van de begroting 2021 en tevens een prognose voor de meerjarenraming 2021-2025