Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B1.1.1 Oppakken vraagstukken volgens het opgavegericht werken

B1.1.1 Oppakken vraagstukken volgens het opgavegericht werken
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We hebben drie pilots uitgevoerd met de werkwijze opgave gestuurd werken. Twee in het ruimtelijke domein en één in het sociale Domein. Het proces en de resultaten van de pilots zijn geëvalueerd.