Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B1.1.2 We opereren vanuit de "geest" van wet- en regelgeving

B1.1.2 We opereren vanuit de "geest" van wet- en regelgeving
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Steeds meer zijn vraagstukken rondom vergunningverlening zijn opgepakt, vanuit het perspectief van de op handen zijnde omgevingswet. Afwegingen om wel/niet te handhaven zijn geregeld gemaakt vanuit dezelfde achtergrond. Op deze wijze maken we ons het denken/werken vanuit de bedoeling in de praktijk steeds meer eigen.