Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B3.1.1 Samenwerking bedrijfsvoering met BNLP gemeenten

B3.1.1 Samenwerking bedrijfsvoering met BNLP gemeenten
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

We werken samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten op de bedrijfsvoeringsonderdelen ICT, Juridische Zaken, P&O en Financiën. De kwartiermakers van deze 4 onderdelen hebben de jaarplannen uitgevoerd. Dat leidt tot initiatieven en resultaten die de kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid verminderen. De kwartiermakers droegen in 2018 de filosofie uit om medewerkers zoveel mogelijk te laten werken vanuit het perspectief van ‘Eén team voor 4 gemeenten’. Door gezamenlijk op te trekken worden bedrijfseconomische besparingen gerealiseerd en ontstaan er kansen voor medewerkers van de 4 gemeenten.  In november 2018 is een memo over de besparingen en de kosten van de samenwerking BLNP naar de raad gestuurd. Op 15 januari 2019 is er een bijeenkomst voor raadsleden geweest waarbij informatie over de samenwerking is gegeven.