Terug

B3.1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2

B3.1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2
Portefeuillehouder
Erik van Beurden
Patrick Kiel

In het voorjaar van 2018 heeft het college besloten om de uitvoering van de Zorgadministratie m.b.t. Jeugdhulp en Wmo ondersteuning vanaf januari 2019 niet meer bij de gemeente Amersfoort onder te brengen. In oktober 2018 is na een aanbestedingsprocedure SDO-support voor deze taken gecontracteerd.
Amersfoort voert overigens, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, taken uit in het kader van de Participatiewet.

Met Lariks zijn voor 2018 afspraken gemaakt over de uitvoering van toegang en toeleiding tot ondersteuning, het zélf bieden van kortdurende ondersteuning, het verbinden van inwoners en maatschappelijke organisaties en het organiseren van voorzieningen in de zogenaamde sociale basis infrastuctuur. Lariks voert de afspraken conform opdracht uit. De druk op de organisatie is, mede door de druk op de gemeentebegroting in 2018, echter hoog.Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud