Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B3.1.3 Samenwerken op beleidsgebieden in regionaal verband

B3.1.3 Samenwerken op beleidsgebieden in regionaal verband
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Afstemmen van beleid en de aanpak van nieuwe ontwikkelingen op beleidsgebieden met regiogemeenten is belangrijk. Ambtelijke en bestuurlijke afstemming vindt plaats. Naast het elkaar informeren, afstemmen en van elkaar leren wordt daarbij gekeken naar mogelijkheden om samen op te trekken. In 2018 is in de regio Eemland gekeken hoe dit efficiënt kan plaatsvinden. Daar is uit voortgekomen dat alle bestuurlijke overleggen nu plaatsvinden op één dag en in parallelle sessies worden gehouden.