Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B3.1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen

B3.1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen
Portefeuillehouder
Wim Vos

De collegeleden hebben vanuit hun rol als DB/AB-lid van de GR-en aandacht gevraagd voor de planning en routering van stukken.
De verbonden partijen die met een kadernota werken, hebben deze tijdig ingediend.
De nieuwe raadsrapporteurs hebben kennis gemaakt met hun verbonden partij en enkele verbonden partijen hebben in de raad een presentatie verzorgd.