Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B3.2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies

B3.2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

BLNP heeft voor een deel van de vakspecialistische functies gezorgd voor een platform voor samenwerking. Dit heeft een gunstig effect op de kwetsbaarheid en kwaliteit van deze werkzaamheden. Ook buiten BLNP blijft men de samenwerking zoeken op vakspecialistische functies. De huidige arbeidsmarkt kent veel krapte. Dit kan de samenwerking bemoeilijken, omdat alle gemeenten op dezelfde gebieden met deze krapte worden geconfronteerd. Binnen de samenwerking wordt wel gezocht naar nieuwe mogelijkheden om je als een aantrekkelijke werkgever te profileren.