Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B4.1.1 Terugdringen drugs- en alcoholgebruik onder jongeren

B4.1.1 Terugdringen drugs- en alcoholgebruik onder jongeren
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Binnen de lokale integrale aanpak van alcohol en drugsgebruik onder jongeren werken de velden veiligheid, WMO en Jeugd samen.

In 2018 is er door de gemeente en Lariks voornamelijk geïnvesteerd in voorlichting en preventie. Er zijn diverse voorlichtingsavonden georganiseerd om jongeren en ouders te informeren over de gevolgen van alcohol en drugsgebruik. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als ouders zelf het goede voorbeeld geven, dit een positief effect heeft op de jongeren. Daarom is er een voorlichtingsavond georganiseerd voor jongeren en hun ouders. Daarnaast heeft in 2018 ook de “Ik Pas” maand plaatsgevonden, waarbij verschillende activiteiten zijn georganiseerd (non alcohol workshop, pub quiz, bootcamp, etc.) om alcoholgebruik te ontmoedigen.

De jongerenwerker, Boa’s en politie hebben tijdens hun ronden door Leusden jongeren aangesproken op drank en drugsgebruik.

Ook zijn er alcohol en drugscontroles gehouden bij horeca, sportkantines en grote evenementen (handhaving). In 2018 zijn er 36 controles uitgevoerd waarbij 16 overtredingen zijn geconstateerd met alcohol onder de leeftijdsgrens (bekeuring voor geschreven), 21 waarschuwingen uitgedeeld aan jongeren onder de 18 en 9 overige overtredingen zijn geconstateerd gerelateerd aan de drank en horeca wet.