Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B4.1.2 Aanpak (zwaar) overlastgevenden of criminelen

B4.1.2 Aanpak (zwaar) overlastgevenden of criminelen
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De gemeente werkt nauw samen met Lariks, WSL, GGZ en overige samenwerkingspartners om (zwaar) overlast gevenden of criminelen aan te pakken. Iedere maand komen deze partners samen in het Maatschappelijk Onrust Team (MOT)-overleg.
Tijdens dit overleg worden casussen besproken die uit kunnen monden in maatschappelijke onrust. Hierbij voeren we veelal een twee sporen beleid, waarbij handhaving en zorg, gezamenlijk op elkaar afgestemd worden. Tijdens dit overleg kennen we casussen binnen twee gradaties: MOT-casus (behoeft afstemming, maar is met standaard voorzieningen/middelen op te lossen en Persoonsgerichte Aanpak (PGA)-casussen (hiervoor is opschaling door samenwerkingspartners noodzakelijk).

In 2018 hadden we 13 MOT-casussen en 11 PGA-casussen. 1 casus was dusdanig ingewikkeld dat deze is opgeschaald naar het veiligheidshuis in Amersfoort (top x casus).
Daarnaast heeft onze burgemeester in 2018 in één casus de wet woonoverlast ingezet.