Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B4.1.4 Uitvoering STOP aanpak in de buitenruimte

B4.1.4 Uitvoering STOP aanpak in de buitenruimte
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

Binnen het Jongeren Op Straatoverleg (JOS), waaraan de politie, jongerenwerker, leerplichtambtenaar en de BOA deelnemen, wordt gewerkt met de STOP-methodiek. Deze methodiek biedt de mogelijkheid tot kwalificatie van de zwaarte van de overlast en biedt daarnaast structuur voor de vervolg aanpak. Afgelopen jaar zijn er geen (zwaar) overlast gevende of criminele jeugdgroepen geweest in Leusden en zijn afzonderlijke overlastmeldingen opgepakt door het JOS.