Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B4.2.1 Evalueren toepassen wet BIBOB

B4.2.1 Evalueren toepassen wet BIBOB
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De evaluatie van de wet BIBOB is uitgesteld tot het 1e kwartaal 2019. Dit omdat in het tweede en derde kwartaal van 2018 zowel het ondermijningsbeeld van Leusden als de notitie bestuurlijke weerbaarheid is opgesteld. Beide documenten geven nieuwe inzichten in hoeverre ondermijning speelt in Leusden en hoe we ons hier het beste tegen kunnen beschermen. Deze nieuwe inzichten zullen worden meegenomen bij de evaluatie en een nieuw op te stellen BIBOB-beleid.